செய்திகள்கட்டுரைகள்

  • மாறி வரும் எமது சமூகம்

    மாறி வரும் எமது சமூகம்

    இலங்கையில் போதைப்பொருள் பாவனையைக் குறைப்பதில் அனைத்துத் தரப்பினரும் அக்கறை காட்டி பல்வேறு பயன்தகு செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கிறார்கள். அதனால் உள ரீதியாகவும்..