சிறுகதை

  • கானல் நீரானது எனது கனவு

    கானல் நீரானது எனது கனவு

    தீபாவளி விடுமுறையில் வீடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் கிரு,சிறு வயதிலிருந்தே தன்னை தூக்கிக்கொண்டு கடைக்குச்சென்று இனிப்பு வாங்கி தந்து தன்னை..