கட்டுரைகள்  • மாறி வரும் எமது சமூகம்

    மாறி வரும் எமது சமூகம்

    இலங்கையில் போதைப்பொருள் பாவனையைக் குறைப்பதில் அனைத்துத் தரப்பினரும் அக்கறை காட்டி பல்வேறு பயன்தகு செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கிறார்கள். அதனால் உள ரீதியாகவும்..
  • மாறி வரும் மலையகம்

    மாறி வரும் மலையகம்

    கடந்த 02 வருட காலமாக பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சி வானொலி செய்திகளிலும்  சஞ்சிகைகளிலும் மலையகத்தின் மாற்றத்தை பற்றிக்  கூறும் செய்திகளை நான்..