கட்டுரைகள்


 • பணம் எங்கே செல்கிறது?

  பணம் எங்கே செல்கிறது?

  இலங்கையில் தனிமனித வருமானம் வருடமொன்றிற்கு 666,817 ரூபாவாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக வங்கியின் கணிப்பின்படி சமீபகாலத்தில் இலங்கையானது உயர் நடுத்தர வருமானம்..


 • உலக நாடுகளின் புகைத்தல் பாவனை

  உலக நாடுகளின் புகைத்தல் பாவனை

  உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கணக்கெடுப்புக்களின் படி 36 வருடங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், பிராந்தியங்களின் சிகரட் பாவனையானது 04 பிராந்தியங்களின் பாவனை அதிகரித்துள்ளதோடு..


 • மதுசார பாவனை எதிர்ப்பு தினம் 2018

  மதுசார பாவனை எதிர்ப்பு தினம் 2018

  ஒக்டோபர் மூன்றாம் திகதி மதுசார எதிர்ப்பு தினமாகப் பிரகடனப் படுத்தப்பட்டுள்ளமைக் குறிப்பிடத்தக்கது. இது போன்ற ஒரு தினத்தை பிரகடனப்படுத்த வேண்டியதன்..